تبلیغات
تاخداهست،زندگی بایدکرد... - انتظارات
تاریخ : چهارشنبه 1391/12/23 | 00:13 | نویسنده : حدیث
چای را انتظاری نیست اگر تلخ است...

... واما ، اگر تنها بگذاریش سرد میشود...

 

اما ما انسانهارا انتظار هست؛

نکند تلخ شویم...

یا که از تنهایی ، سرد...!؟