تبلیغات
تاخداهست،زندگی بایدکرد... - عسل بانو
تاریخ : پنجشنبه 1392/01/15 | 19:55 | نویسنده : حدیث
نمیدونم چی بگم...

فقط میدونم به همون اندازه ای که بعد ازشنیدن خبر فوت خسروشکیبایی،شوکه شدم
زمانی که این روشنیدم هم به همون اندازه شوکه شدم...
4 روز میگذره
ولی همچنان هممون توی شوک از دست دادن عسل سینمای ایران هستیم/.

عسل بانو
روحت غرق درآرامش عزیزم