تبلیغات
تاخداهست،زندگی بایدکرد... - کاش...
تاریخ : سه شنبه 1392/02/3 | 22:37 | نویسنده : حدیثزیبایى یک دختر در عریانی اش نیست
اما باور کن پوشش هم برای او

ارمغانش،نه نجابت است و نه امنیت...


کاش چشمان تو حجاب داشت
تویی که نمی توانی پاک ببینی...