تبلیغات
تاخداهست،زندگی بایدکرد... - حواستو جمع کن!!!
تاریخ : چهارشنبه 1392/08/29 | 07:01 | نویسنده : حدیث
در دنیا عزیز تر از
قلب ووقت تو
چیزی نیست...
هر دو را حفظ کن.
طبقه بندی: یک روزتازه/یک پیام تازه،