تبلیغات
تاخداهست،زندگی بایدکرد... - من؟؟؟
تاریخ : پنجشنبه 1392/09/14 | 11:12 | نویسنده : حدیث
آقا یا خانومی که میای وبه اسم *من* اینجا نظرمیذاری!
آیا من شمارومیشناسم؟
نه نه
آیا حدیث شما رو میشناسه که تو به خودت اجازه میدی اونجوری براش نظربذاری؟؟؟؟

امیدوارم بیای و اسمت رو بگی...امیدوارم!