تبلیغات
تاخداهست،زندگی بایدکرد... - ارنستو ساباتو
تاریخ : سه شنبه 1392/11/8 | 13:45 | نویسنده : حدیث
آدم ها
هرگز کسانی را که دوست دارند، فراموش نمیکنند؛
فقط عادت میکنند که دیگر کنارشان نباشند...
+همینجوری واز سر عادت برای پست گذاشتن اینو نذاشتم!
حس عجیبی داشتم بعد ازخوندن این جمله
خواستم همه رو شریک کنم