تبلیغات
تاخداهست،زندگی بایدکرد... - دورباش...
تاریخ : جمعه 1392/11/25 | 21:01 | نویسنده : حدیث
دور باشی وتپنده، بهتر از آن است که نزدیک باشی و زننده...
این مفهوم را در رگهایت که جاری کنی ، دیگر تنها نخواهی بود...طبقه بندی: یک روزتازه/یک پیام تازه،