تبلیغات
تاخداهست،زندگی بایدکرد... - لحظه آخر
تاریخ : دوشنبه 1393/02/8 | 18:33 | نویسنده : حدیث
درست در لحظه آخر
در اوج توکل
و درنهایت تاریکی
نوری نمایان می شود
معجزه ای رخ می دهد
خدایی از راه می رسد...