تبلیغات
تاخداهست،زندگی بایدکرد... - سهم خدا
تاریخ : شنبه 1393/02/13 | 21:43 | نویسنده : حدیث


آرامش

هنر نپرداختن به انبوه مشکلاتی است
که حل کردنش سهم خداوند بزرگ است...