تبلیغات
تاخداهست،زندگی بایدکرد... - خاصیت
تاریخ : چهارشنبه 1393/02/17 | 11:27 | نویسنده : حدیث


خاصیت دنیاست
در اوج داشتن و خوشبختی, دلهره ی
"ازدست دادن"
پررنگ تر است...!