تبلیغات
تاخداهست،زندگی بایدکرد... - رقیب
تاریخ : شنبه 1393/03/24 | 20:43 | نویسنده : حدیث


دردنیا

 فقط یک نفر وجود دارد
 که باید همیشه سعی کنید از اوبهتر باشید
واو کسی نیست،جز

*گذشته ی خودتان*