تبلیغات
تاخداهست،زندگی بایدکرد... - سقوط؟!
تاریخ : شنبه 1393/03/31 | 21:51 | نویسنده : حدیث
من شبیه یوسفم
راه سقوطم چاه نیست
چون می اندازی مرادر چاه
بالا می بری...