تبلیغات
تاخداهست،زندگی بایدکرد... - دعا
تاریخ : دوشنبه 1393/05/20 | 21:05 | نویسنده : حدیث
سلام دوستام
لطفا برای مادرم دعا کنید...
حالش خوب نیست بیمارستان بستریش کردن
خیلی براش دعاکنید
ممنون