تبلیغات
تاخداهست،زندگی بایدکرد... - کاریکلماتور1
تاریخ : جمعه 1393/06/21 | 21:28 | نویسنده : حدیث
تمام مردم دنیا به یک زبان سکوت میکنند...!

پرویز شاپور