تبلیغات
تاخداهست،زندگی بایدکرد... - یک قطره آب
تاریخ : سه شنبه 1393/08/20 | 20:52 | نویسنده : حدیث

گاه یک قطره آب
که روی دست ما می افتد
ازهمه دیدارها زنده تر است.

*سهراب سپهری*